V tej kategoriji so vpisani vsi projekti, ki jih izvaja VŠU v sodelovanju z zunanjimi partnerji.