Kombinirani predmetni moduli programa DUP, za 2. in 3. letnik.

Fotografija in video kot dokument

e-učilnica splošnega modula Sodobne umetniške prakse za študente 2. in 3. letnika DUP.