Predmetni moduli programa DUP, 3. letnik.

Modul Animacija je v 3. letniku programa DUP namenjen izključno izdelavi diplomske naloge.

Modul Videofilm je v 3. letniku programa DUP namenjen izključno izdelavi diplomske naloge.

Modul Fotografija je v 3. letniku programa DUP namenjen izključno izdelavi diplomske naloge.

Modul Novi mediji je v 3. letniku programa DUP namenjen izključno izdelavi diplomske naloge.

e-učilnica podpornega modula Digitalni praktikum za študente 3. letnika DUP.

e-učilnica podpornega modula Kreativni praktikum za študente 3. letnika DUP.

eUčilnica SUP III je namenjena izključno izdelavi diplomske naloge s področja sodobnih umetniških praks.

e-učilnica modula Zgodovina in teorija umetnosti in medijev za študente 3. letnika DUP.